Kriza Ildikó: A halálra táncoltatott lány. Egy magyar népballadacsoport vizsgálata (Budapest, 1967)

KRÍZA ILDIKÓ A HALÁLRA TÁNCOLTATOTT LÁNY (Egy magyar népballada­­csöpört vizsgálata) A monográfia egyik leg­közismertebb balladánk elemzésekor a balladakuta­tás eddigi irányától eltérő, új eljárást alkalmaz. Nem eredetvizsgálat a célja, nem is regionális alkotások ösz­­szehasonlítása, hanem az adott balladacsoport való­ságtartalmának feltárása a marxista esztétika módsze­rével. A halálra táncoltatott lány, mely megőrizte a régi balladák sajátosságait, de szükségszerűen át is formá­lódott, alkalmas arra, hogy a balladaműfaj egészére vo­natkozó esztétikai elemzés tárgyává legyen. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom