Kürti Istvánné - Szilágyi Lilla: Új személyiségvizsgáló módszer óvodások és alsó tagozatos iskolások számára - Pszichológia a gyakorlatban 15. (Budapest, 1969)

KÜRTI ISTVANNÉ — dr. SZILAGYI LILLA ÜJ SZEMÉLYISÉGVIZSGÁLÓ MÓDSZER ÓVODÁSOK ÉS ALSÓ TAGOZATOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA (Pszichológia a gyakorlatban 15.) A szerzők az öt-tízéves gyermek személyiségének a vizsgálatára dol­gozták ki a „Mackógyerek egy napja” játékformájú feladatot. Ezzel a vizsgáló eljárással arra törekedtek, hogy a gyermek a leg­elemibb tevékenység közben tárul­jon fel a megfigyelő előtt. A gye­rekek a babaszoba játékmackóit mozgatva, őket jellegzetes hely­zetekbe állítva idézik fel otthoni és óvodai konfliktusaikat. Szö­veggel kísért, dramatizált játékuk­ból kiderül gondolkodási és érzelmi életük fejlettségi foka, szavaik és tetteik szinkronja vagy ellentétei. A „maci”, ez a puha és passzív játékfigura, igen alkalmas eszköze annak, hogy a gyermek gátlás és naeggondolások nélkül úgy és azt játssza el, ami személyiségére a leg­inkább jellemző. Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akiket a gyermek személyiségének mélyebb megismerése foglalkoz­tat. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST PSZICHOLÓGIA io Sse t-ÉH to> Z KÜRTI ISTVÁNNÉ — DR. SZILÁGYI LILLA ÚJ SZEMÉLYISÉG­­VIZSGÁLÓ MÓDSZER ÓVODÁSOK ÉS ALSÓ TAGOZATOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA

Next

/
Oldalképek
Tartalom