Laczó Ferenc: Mezőgazdasági árpolitika a fejlett tőkésországokban - Közgazdasági értekezések 23. (Budapest, 1976)

^ 1 ■ Л II ■ Л kl iff Л |Л^1 |П к м| LACZÓ FERENC MEZŐGAZDASÁGI ÁRPOLITIKA A FEJLETT TŐKÉSORSZÁGOKBAN f 1 1 I■Н^Ш Л I I 1 я I AKADÉMIAI . # a®. 111УШ1Ш LACZÓ FERENC MEZŐGAZDASÁGI ÁRPOLITIKA A FEJLETT TŐKÉSORSZÁGOKBAN (Közgazdasági értekezések 23.) A tanulmány átfogó képet ad n fejlett tökésországok mezőgazdasági árpoliti­kájáról. Vizsgálja indítékait, eszközeit, értékeli eredményeit, feltárja negatívu­mait. A szerző a történelmi áttekintés után a mezőgazdaság állami szabályozásának kialakulását követi nyomon, majd fel­vázolja a mezőgazdaság helyzetét a két világháború között. Legrészletesebben azonban а II. világháború utáni árpoli­tikát elemzi. Ezzel összefüggésben meg­mutatja, hogy miért és milyen formában vált általánossá a mezőgazdasági ter­mékek piacának állami szabályozása. A fontosabb tökésországok árpolitiká­ját külön-külön is vizsgálja. A kötet elsősorban a mezőgazdasági árpolitikával foglalkozó elméleti és gya­korlati szakemberekhez szól, az egye­temi oktatásban is jól felhasználható, és hasznos ismereteket nyújt az árpoli­tikai kérdések iránt érdeklődőknek is. m AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom