Lakó György: Szinnyei József - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1986)

LAKÓ GYÖRGY SZ1NNYEI JÓZSEF (1857-1943) Szárnyéi József eredményesen foly­tatta Hunfalvy Pálnak és Budenz Józsefnek, a finnugor nyelvtudo­mány megalapítóinak munkássá­gát. Fél évszázadon át oktatta szak­­tudományát előbb a kolozsvári, majd a budapesti egyetemen. Kül­földiek számára írt magyar nyelv­tanai sokáig nélkülözhetetlenek voltak a magyar nyelv oktatásá­hoz. Megalapozója volt a magyar— finn kulturális kapcsolatoknak. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom