Lantosyné Dabas Erzsébet: A felbomló család gyermeke - Pszichológia a gyakorlatban 5. (Budapest, 1965)

> g о & г* bd> PSZICHOLÓGIA LANTOSYNÉ DR. DABAS ERZSÉBET A FELBOMLÓ CSALÁD GYERMEKE (Pszichológia a gyakorlatban 5.) A tapasztalati anyagot ehhez a munkához több mint háromszáz olyan gyermek bírósági, ill. gyám­­hatósági esetének problémái szol­gáltatták, akiknek családi élete felbomlott. Az «lm ólt évek során a joggyakorlat mind több esetben kért pszichológiai szakvéleményt a gyermekelhelyezés és a másik szülővel való találkozás kérdésé­ben. A kötet e szakvélemények tanulságait tartalmazza. A kérdés szorosan kapcsolódik a pedagó­giához, a jogtudományhoz és a társadalomtudományhoz. A munka arra is figyelmeztet, hogy a fel­bomló családokban a két szülő és két ügyvéd által képviselt gyer­mek gyakran védelem nélkül ma­rad, s a harcnak, amely „a gyer­mek érdeke” jelszóval folyik, a gyermek lesz végül az áldozata. A szerző bebizonyítja, hogy a válást átélő gyermek sajátos gyer­mek—szülő viszonyban él. A fel­bomló családban a gyermek ér­zelmi leválása gyorsító körülmé­nyek között zajlik le, a testvér­viszony alakulása mesterséges mó­dosulásokon megy keresztül. Ennek a sajátos folyamatnak az elemzé­séből új szempontok és összefüg­gések, új megelőzési lehetőségek bontakoznak ki az olvasó előtt. LANTOSYNÉ DR. DABAS ERZSÉBET A FELBOMLÓ CSALÁD GYERMEKE

Next

/
Oldalképek
Tartalom