Ligeti Róbert: Gyermekek olvasászavarai. Dyslexia - Pszichológia a gyakorlatban 8. (Budapest, 1967)

DR. LIGETI ROBERT GYERMEKEK OLVASÁSZAVARAI (DYSLEXIA) (Pszichológia a gyakorlóiban 8.) A tanulmány olyan gyermekekről szól, akik koruknak megfelelő intelligenciával rendelkeznek, és csak az olvasás (járulékos tünet­ként a helyesírás) területén valla­nak kudarcot, dyslexiásak. A dyslexia a szellemi elmaradottság után az iskolai kudarcok második leggyakoribb oka. A legfontosabb információszerzési lehetőségtől, az olvasástól eleső gyermekek később a szellemi munka egyéb területein is visszamaradnak, és az ismétlő diákok egy része is közülük kerül ki. Magyarországon — a külföldi gyakorlattól eltérően — az utóbbi években keveset foglalkoztak ezzel a témával, így a könyv hézagpótló szerepet tölt be pszichológiai iro­dalmunkban. Ligeti Róbert foglalkozik az olva­sáspszichológia alapvető kérdései­vel, a dyslexia okaival, a dyslexiá­­val együtt járó zavarokkal, az alkalmazható terápia módszerei­vel, és javaslatot tesz e probléma olvasó-osztályok szervezésével tör­ténő megoldására. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST О E>к шшяшшЛ о % bd> Z DR. LIGETI RÓBERT GYERMEKEK OLYASÁSZAVAR AI (DYSLEXIA) 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom