Lukács Dezső: Ifj. Entz Géza - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1984)

LUKÁCS DEZSŐ IFJ. ENTZ GÉZA Ez a kismonográfia az utrechti, majd a budapesti egyetem zooló­gus professzorának, a tihanyi Bioló­giai Kutató Intézet, a Természet­­tudományi Múzeum igazgatójá­nak életét és tudományos tevé­kenységét mutatja be. Az általá­nos biológia és állattan számos kérdésével, főként véglénykutatás­­sal, valamint a Balaton életének korszerű hidrobiológiái vizsgálatá­val foglalkozó munkássága alap­ján ifj. Entz Gézát joggal tartjuk számon jelentős tudósegyénisé­geink közt. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom