Madarászné Zsigmond Anna: A tiszta logika alapkérdései : Pauler Ákos logikája - Filozófiai tanulmányok 2. (Budapest, 1965)

S MADARÁSZNÉ, ZSIGMOND ANNA A TISZTA LOGIKA ALAPKÉRDÉSEI PAULER ÁKOS LOGIKÁJA AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST MADARÁSZNÉ ZSIGMOND ANNA A TISZTA LOGIKA ALAPKÉRDÉSEI (pauler Ákos logikája) Filozófiai Tanulmányok 2. A monográfia Pauler Ákos filozófiájának tükrében bí­rálja a tiszta logikát, amely­nek képviselői jelentős logi­kai iskolát alkottak száza­dunk elején. A szerző a tartalmi logika igényeivel fellépő dialektikus logikából indul ki, és a logikai szubjek­tivizmust, az apriorizmust, a fogalomrealizmust, az ér­vényesség, valamint a tiszta logika módszertani elvét he­lyezi bírálata középpontjába. Nem szorítkozik kizárólag a Pauler-féle logikai rend­szer elemzésére, hanem Bol­­zanótól Husserlig a törté­nelmi előzményekre is kiter­jeszti bírálatát. AKADÉMIAI kiadó, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom