Magyari Beck István: Kísérlet a tudományos alkotás produktumának interdiszciplináris meghatározására - Tudományszervezési füzetek (Budapest, 1976)

Mngyari Beck István KÍSÉRLET A TUDOMÁNYOS ALKOTÁS PRODUKTUMÁNAK INTERDISZCIPLINÁRIS MEGHATÁROZÁSÁRA Tudományszervezési füzetek A szerzi! nehéz feladatra vállalko­zott. A tudományos alkotás krité­riumait keresi: azt, hogy melyik elvont szellemi jelenség mikor válik tudományos alkotássá? A tárgyilagos megközelítés érdeké­ben nem egyetlen tudományon belül vizsgálódik, hanem a tudo­mányok és a társadalom filozófiai­­szociológiai viszonyának szembesí­tésével jut el a szűkebb meghatá­rozásig. Vizsgálódásainak végén „elvi skálát” közöl, mely a tudo­mányos alkotások hierarchiájának, rangjának megállapítására szolgál. A munka társadalmi hatása és jelentősége rendkívül szerteágazó lehet. A műszaki-tudományos for­radalom korszakában — amikor valódi alkotások mellett aránylag könnyen teremnek álproduktumok is — nagy segítséget nyújt a kutatóknak és irányítóiknak a teljesítmények reális minősítésé­hez. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Tudományszervezési füzetek vO I пэ I I *S3 I• f=l 1e 'V IH I Magyari Beck István Kísérlet a tudományos alkotás produktumának interdiszciplináris meghatározására

Next

/
Oldalképek
Tartalom