Mann Miklós: Trefort Ágoston - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1978)

MANN MIKLÓS trefort Ágoston (1817-1888) Trefort Ágoston egyike múlt száza­di történelmünk legjellegzetesebb alakjainak. Életútja során gyak­ran szereplője országos jelentősé­gű eseményeknek. Hosszú, gazdag életpályája és pozitív tevékenysége indokolttá teszi életének és műkö­désének részletes bemutatását. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom