Maróti Egon: Kalózkodás a római polgárháborúk korában - Apollo könyvtár 1. (Budapest, 1972)

Apollo Könyvto# Maröti Egon KALÓZKODÁS A ROMAI POLGÁRHÁBORÚK KORÁBAN A tengeri rablók tevékenysége az antikvitás egész története során nyomon követhető, garáz­dálkodásuk legveszedelmesebb korszaka mégis a római köztársaság utolsó százada. Az ember­rablás, a rabszolgapiacok ellátása, a teherforga­lom veszélyeztetése komoly hatással volt Itália és a tartományok gazdasági életére, de ezen túl­menően a kalózszervezetek már szinte önálló tengeri nagyhatalmakká válva — a Mediterrane­um államainak hatalmi mérkőzésébe is bekapcso­lódtak. Róma állásfoglalását a kalózokkal szemben bel­ső gazdasági, társadalmi, politikai helyzetének alakulása, a köztársasági államrend kibontakozó válsága szabta meg. A szerző a római államnak és a kalózszervezeteknek éppen ezt a dialektiku­sán alakuló viszonyát tekinti át önálló kutatá­sok alapján. AKADÉMIAI KTADÖ • BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom