Marton Ádám: A magyar külkereskedelmi árak alakulása, 1945-1970 - Közgazdasági értekezések 18. (Budapest, 1972)

ВВИВTM MARTON ÁDÁM A MAGYAR KÜLKERESKEDELMI ÁRAK ALAKULÁSA 1945-1970 %. ШШШяШк . ':;Ж' мщц| U t em ..........шшВ MABTON ÁDÁM A MAGYAR KÜLKERESKEDELMI ÁRAK ALAKULÁSA 1946—1970 Közgazdasági értekezések 18. Miként alakultak a magyar exportban és importban a ténylegesen fizetett devizaárak a II. világháború után? Hogyan változtak a világpiaci árak, és milyen mértékben befolyásolták hazánk külkereskedelmének áralaku­lását? Milyen tendenciákat mutat a szocialista és nem szocialista orszá­gokkal folytatott kereskedelmünk ár­alakulása? Elsősorban ezeket a kér­déseket vizsgálja a szerző, és a rendel­kezésére álló statisztikai, valamint szakirodalmi anyag alapján sokoldalú áttekintést ad a kialakult változások­ról. A tanulmányban közzétett statisz­tikai anyag széleskörű kutató, adat­gyűjtő munka eredménye. A szerző jelentős érdeme, hogy a magyar ada­tok áttekintése mellett gondos munká­val rendszerezte, és a lehetőségekhez mérten tartalmilag összehasonlítha­tóvá tette a különböző nemzetközi adattárakban található áralakulásokra vonatkozó adatokat. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom