Marton Ádám: Az osztrák és a magyar fogyasztói árpolitika és áralakulás, 1945-1972 - Közgazdasági értekezések 22. (Budapest, 1976)

|| MARTON ÁDÁM AZ OSZTRÁK ÉS A MAGYAR fogyasztói Árpolitika t;; ■ És áralakulás |3igl 1945-1972 I llllllllillllliill MARTON ÁDÁM AZ OSZTRÁK ÉS A MAGYAR FOGYASZTÓI ÁRPOLITIKA ÉS ÁRALAKULÁS 1945-1972 Közgazdasági értekezések 22. A tanulmány az árpolitika „fehér foltjait” igyekszik felszámolni, és sok olyan értékes adatot, új ismeretet nyújt, ami mélységében, gazdagságában és az árrendszerbeli különbségek feltárásában szinte egyedülálló a magyar közgazda­­sági irodalomban. A szerző ismerteti a két ország fogyasztói árpolitikáját, árrendszerét, az árarányok eltéréseit és az árak több mint két évtizedes alakulását. Foglal­kozik az árindexek kiszámításának mód­szertani kérdéseivel is. Az árrendszer szerepének növekedé­sével a közgazdasági érdeklődés egy­szerre a nemzetközi árösszehasonlítások felé fordult. Az elemzések feltárták, hogy egy ország árpolitikájának meg­alapozása nem nélkülözheti a többi ország belső árrendszerének tanulmá­nyozását. Ma azonban még alig lehet találni olyan kutatóintézetet vagy bár­milyen más kutatóhelyet, ahol ebből a megközelítésből foglalkoznának az ár­kérdéssel. Külön értéke és érdekessége a kötet­nek a nemzetközi összehasonlításokra nagy lehetőséget nyújtó táblázat-mel­léklet. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom