Meixner Ildikó - Justné Kéry Hedvig: Az olvasástanítás pszichológiai alapjai - Pszichológia a gyakorlatban 10. (Budapest, 1967)

MEIXNER ILDIKÓ ­­JUSTNÉ KÉRY HEDVIG AZ OLVASÁSTANlTÁS PSZICHOLÖGIAI ALAPJAI (Pszichológia a gyakorlóiban 10.) Mindkét szerző tanulmánya az olvasni nehezen tanuló gyermekek problémáival foglalkozik. Meixner Ildikó a gyermekek olva­sási nehézségeinek leküzdésére ki­dolgozott egy olvasástanítási mód­szert, amely elsősorban az akusz­tikus és beszédmotoros tényezőkre támaszkodva szolgálja a betű­­tanítás, az összeolvasás és a szö­vegjelentés megértését. A tanul­mány lényege azonban nem egy olvasástanítási módszer ismerte­tése, hanem az olvasás tanítása során gyűjtött pszichológiai meg­figyelések feldolgozása. Justné Kéry Hedvig tanulmánya egy a vizualitásra alapozott olva­sástanítási módszert ismertet ugyanebben a kötetben. Módszere — amely egy tankönyvpályázaton díjat nyert — már gyakorlatban is kiállta a próbát. Számos, olvasni nehezen tanuló gyermeket segített át e módszer a kezdeti nehézsé­geken. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST ЗДчйел '.v.Vjy.v CÍVjy ;". PSZICHOLÓGIA MEIXNER ILDIKÓ JUSTNÉ KÉRY HEDVIG AZ OLVASÁSTANlTÁS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

Next

/
Oldalképek
Tartalom