Menandros: Ítéletkérők - Görög és latin írók 15. (Budapest, 1971)

MENANDROS ÍTÉLETKÉROK Menandros ÍTÉLETKÉRÓK (Görög és latin írók 16.) A kötet tartalmazza Devecseri Gábor bevezető tanulmányát, majd Menandros ítéletkérők c. drámájának fennmaradt görög szövegét és Devecseri Gábor fordítását, amelyet az eredeti, töredékes szövegben hiányzó részeknek Menandros egyéb darabjai alapján végzett költői kiegészítésével tett teljessé. A bevezető tanulmány vers­forma és tartalmi mondanivaló egymást kölcsönösen támogató, kiegészítő kölcsönhatásáról, ösz­­szefonódásáról szól Menandros drámáiban. A szerző új, értékes megfigyeléseit az ítéletkérőkön kívül elsősorban a Perikeiro­­mené és a Dyskolos c. Menan­­dros-darabokból vett példákkal illusztrálja. A fordítás eredeti versmérték­­ben készült, s a Devecseri­­fordítások művészi színvonalán hozza közel a görög drámaírót a magyar olvasóhoz. A görög szöveg most először válik ma­gyar kiadványban hozzáférhe­tővé. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom