Merényi László: Az őszirózsás forradalom - Sorsdöntő történelmi napok 7. (Budapest, 1983)

MERÉNYI LÁSZLÓ AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM Nemcsak a történészeket, hanem a széles nagyközön­séget is mind a mai napig foglalkoztatja a probléma: milyen okok vezettek az Osztrák—Magyar Monarchia fél évszázados államalakulatának felbomlásához? Miért nem tudtak vagy miért nem akartak a Monarchia vezetői véget vetni a már ötödik éve tartó háborúnak? Mi okozta a hatalmon levők tehetetlenségét? Miért vára­kozott ugyanakkor az ellentábor? Miért nem vették át a haladás hívei azonnal a hatalmat, holott a tömegek bizalmát maguk mögött érezhették? Mik voltak a forradalom éjszakájának közvetlen előzményei? Miért nem volt 1918. október 31-én olyan vértelen a forrada­lom, mint 1848. március 15-én? Ezekre a kérdésekre próbál választ adni a könyv, mely történelmünk e for­dulópontjának hallatlanul izgalmas, feszült napjait, sőt óráit villantja fel, miközben megmutatja az események hátterét is, kitekintve a szétesőben levő Monarchia más területeire és a nemzetközi politikai helyzetre. Akadémiai Kiadó • Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom