Mezei Gyula: A közoktatás-politika és az iskolai munka gyakorlata - Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 17. (Budapest, 1982)

Mezei Gyula A KÖZOKTATÁS-POLITIKA ÉS AZ ISKOLAI MUNKA GYAKORLATA Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 17. Napjaink sokat vitatott kérdése: közoktatá­sunk megfelelő alapot nyújt-e további társa­dalmi fejlődésünkhöz, előmozdítja-e, hogy az utánunk következő nemzedékek - társadalmi forradalmunk örököseiként és továbbvivői­­ként — képesek legyenek a fejlett szocialista társadalom jövőbeni gazdasági, műszaki, kul­turális feladatainak elvégzésére, a szocialista életmód megteremtésére. Naponta tapasztaljuk, hogy a társadalom jö­vőjéért érzett felelősség és az egyes családok személyi érdekeltsége egyaránt növeli az ér­deklődést oktatáspolitikánk iránt. Mezei Gyula nemcsak arra törekszik, hogy meg­fogalmazza a közoktatás-politika társadalmi funkcióját, de véleményt formál a legtöbbet vitatott időszerű kérdésekről is, mint például a tanulók képességei fejlesztésének lehetősége, a pedagógusközösségek formálása, a közok­tatás irányításának gondjai. Vallja, hogy az előttünk álló célok megvalósításának egyik legszámottevőbb előfeltétele a pedagógusok magas fokú közoktatás-politikai tudatossága. Ennek kibontakoztatásához kíván e könyvé­vel hozzájárulni. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom