Nádasy Miklós: A germánium előállítása a szénfeldolgozás termékeiből - Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat 3. (Budapest, 1967)

Kőszén és kőolaj anyagisaiéi oti monográfia Sorozat Nádasy Miklós—Takács Pál A germánium előállítása a széníeldolgozás termékeiből

Next

/
Oldalképek
Tartalom