Nagy Imre: A szarvasmarha-tenyésztés helyzetének közgazdasági elemzése - Közgazdasági értekezések 10. (Budapest, 1967)

_____________________ ______—— РкИ^ л гД Н bffl К "ш II Irl к ш яКш Уж 1гИ^Д wm к *5г рдахй щ ш ш м ш ш ш н 1 NAGY IMRE A SZARVASMARHA­TENYÉSZTÉS HELYZETÉNEK KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉ.- E (Közgazdasági értekezések 10.) Hazánkban a marhahús és ki­váltképp a tej- és a tejtermék ­­fogyasztás kevés, s exportra sem jut elegendő, noha hazánkban a szarvasmarhatenyésztés termé­szeti feltételei kedvezőek. Nagy Imre községi mélységig vizsgálja a termelés helyzetét. Jellemzi s értékeli azokat a ténye­zőket, amelyek a tej és húshoza­mot, valamint a ráfordításokat meghatározzák. Az utóbbiakhoz kapcsoltan elemzi a termelői, érté­kesítési és a termelőeszköz-beszer­zési árak összefüggésének az ön­költség és jövedelmezőség alaku­lására gyakorolt hatását, s be­bizonyítja, hogy a szarvasmarha­tenyésztés azért nem fejlődhetett kielégítően, mert nem ad elég jövedelmet. A könyv egyben feleletet ad arra is, hogyan és milyen eszkö­zökkel lehetne a jövedelmezőséget fokozni. Л)! Dilin ...1 AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom