Nagy Sándor (szerk.): Pedagógiai lexikon G-K. - Pedagógiai lexikon 2. (Budapest, 1977)

PEDAGÓGIAI LEXIKON П. kötet: G—К Főszerkesztő: Nagy Sándor Századunk rohamos fejlődése, változása a nevelés terén is érezteti hatását, más igényeket támaszt. A megváltozott szemlélet és társadalmi viszonyok a nevelés új útjait igénylik mind a családban, mind az iskolában. Ma már nem elég a hagyományos, ösztönös nevelés, hiszen a megoldásra váró nevelési feladatok olyan speciá­lisak, olyan sokrétűek. De hol van az irányjelző útmutató, amit csak elővesz a szakember peda­gógus vagy a pedagógiát sohasem tanult szülő? A segítség kéznél van a PEDAGÓGIAI LEXI­KON formájában. A négy kötet hozzávetőleg 8000 címszava választ ad minden neveléselmé­leti, didaktikai, metodikai, neveléstörténeti, pe­dagógiai pszichológiai, oktatásszervezeti, gyógy­pedagógiai, összehasonlító pedagógiai vagy sze­mélyekre vonatkozó kérdésre. А II. kötetben részletes cikk szól pl. a gimnázium történetéről, a gyakorlati foglalkozásról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a hospitalizált gyermekekről, az iskolaérettségről, az iskolakerülésről, iskola­­könyvekről, a játékelméletről, a javítóintézetről, a kibernetika és didaktika kapcsolatairól, a képességvizsgálatról, a kísérleti eszközökről stb. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 963 OS 0850 8 I—IV. kötet ISBN 963 05 0852 4 II. kötet

Next

/
Oldalképek
Tartalom