Nagy Sándor (szerk.): Pedagógiai lexikon R-Z. - Pedagógiai lexikon 4. (Budapest, 1979)

PEDAGÓGIAI LEXIKON IV. kötet: R — Z. Főszerkesztő: Nagy Sándor A megváltozott szemlélet és társadalmi viszonyok új utakat igényelnek a nevelés területén mind a családban, mind az iskolában. Ma már nem elég a hagyományos, ösztönös nevelés, hiszen a megoldásra váró nevelési feladatok nagyon speciálisak, nagyon sokrétűek lettek. A PEDAGÓGIAI LEXIKON négy kötete hozzávető­leg 8000 címszóban ad választ minden neveléselméleti, didaktikai, metodikai, neveléstörténeti, pedagógiai, pszichológiai, oktatásszervezeti, gyógypedagógiai, ösz­­szehasonlító pedagógiai kérdésre. A IV. kötet ismerteti többek között a korszerű tanulás-tanítás aktuális kér­déseit, a tantervvel kapcsolatos hazai és nemzetközi problémákat, a tudományos világnézetre nevelést, a modern taneszközöknek (televízió, rádió) az oktatás­ban való alkalmazását, a gyógypedagógia (süket és vak gyermekek nevelése és oktatása) időszerű kérdéseit. Lényeges információkat közöl a szakképzésről, a testi nevelésről. Történeti viszonylatban pl. a szovjet neve­lés hat évtizedének alakulásáról és a napjaink pedagó­giai felfogását is befolyásoló reformpedagógiáról tájé­koztat. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom