Ollé Lajos: A munkatermelékenység fogalma, az ipari munkatermelékenység mérésének egyes kérdései - Közgazdasági értekezések 8. (Budapest, 1967)

Öllé Lajos A MUNKATERMELÉKENYSÉG FOGALMA, AZ IPARI MUNKATERMELÉKENYSÉG MÉRÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEI Közgazdasági értekezések 8. A tamdmány első része a munka­termelékenység fogalmából kiin­dulva vizsgálja, milyen összefüg­gések jelentkeznek a létrehozott használati értékek tömege és az Ql'Jjfi LAJOS előállításukra fordított munka mennyisége között. Feltárja a munkatermelékenység növekedésé-A IIITIVIf 4 nek anyagi tartalmát, kimutatja a ÍTIUINIYA.” potenciálisan rendelkezésre álló TERMELÉKENYSÉG végtelen gazdagságát, elemzi a ter­melőerők és a munkatermelékeny-FOGALMA, ség fejlődési üteme közötti össze-5 függést, a munka időegységgel való к rj IO 4 Dl iff T\|f 4 mérésénél jelentkező problémákat, Ali 1ГAlii lTILilIiA“ a munkaintenzitás és a munka-TCDliri í LT EWCrr termelékenység kapcsolatát. I LltilILLLIVlLil I a második rész a gyakorlatban al­<. r kalmazott munkatermelékenységi M 1‘ mutatók értékelését, illetőleg tar­f; talmuk magyarázatát adja. Fog-Р’Л’уТи'С Кр'ВЩ'вП lalkozik mind a teljes, mind a IjIfIIjO lYEilYLrbOEil fázis-mutatókkal, és rámutat ösz­szefüggéseikre a hazai ipar külön­féle ágazataiban. Гы miníti %x*ftW:»x*ft . ..>:■<{ »3S, ®8B :X*x*:¥íí:X*x* .ví:¥:Xv* k,*d<’ JF.44xX:Xv.x ...»«<». V*V.V.V,vX*X*ViVl BUDAPEST Ш Ш Ш Ш Ж

Next

/
Oldalképek
Tartalom