P. Balázs János (szerk.): Jókai-kódex, XIV-XV. század. A nyelvemlék betühű olvasata és latin megfelelője - Codices Hungarici 8. (Budapest, 1981)

J ÓKAI-KÓDEX XIV-XV. SZÁZAD A NYELVEMLÉK BETÜHÜ OLVASATA ÉS LATIN MEGFELELŐJE Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva közzéteszi P. BALÁZS JÁNOS Codices Hungarici VIII. A Jókai-kódex az első kézzel írott magyar könyv. Egy ferences barát másolhatta a XV. század negyvenes éveiben egy latinból fordított XIV. századi ismeretlen magyar kódexből. Tartalma Assisi Szent Ferenc legendá­ja. A kódex nagy értéke, hogy 162 lap­­nyi terjedelmével hiteles képet nyújt a XIV— XV. századi magyar nyelv álla­potáról. A fordítás nehezen érthető ré­szeit segíti eloszlatni a párhuzamosan közölt latin szöveg. A kódex szövege inai nyomtatott betűkkel, de betűhí­ven, megírása korának helyesírásét, kiejtését megtartva jelenik meg a ki­adványban. A bevezetés ismerteti a kódex viszontagságos történetét, fog­lalkozik a magyar szöveg betűivel, he­lyesírásával. A magyar és latin szöveg alatti jegyzetek egyéb tárgyi és nyelvi magyarázatokkal szolgálnak. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST ISBN 963 05 2460 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom