Pálhegyi Ferenc: Formaészlelés tapintással - Pszichológia a gyakorlatban 13. (Budapest, 1969)

PSZICHOLÓGIA DR. PÁLHEGYI FERENC FORMAÉSZLELÉS TAPINTÁSSAL (Pszichológia a gyakorlatban 13.) Az általános pszichológia és a gyógypedagógiai pszichológia problématerületét érintő könyv abból a konkrét, gyakorlati prob­lémából indul ki: hasznosak-e a vakok oktatásában használt re­liefábrák? Ismerteti a szerző kí­sérleteit, amelyeket látókon és va­kokon két- illetőleg háromdimen­ziós formákkal végzett, majd le­vonja a kísérletek eredményeinek általános elméleti konklúzióit. Végül olyan gyakorlati problé­mákkal foglalkozik, mint a dom­ború ábrák használata a vakok oktatásában, az érzékeltető okta­tás, a pontírás észlelése és taní­tása. Nagy érdeme a tanulmánynak, hogy új eredményeket ismertet a haptikus észlelés pszichológiai ku­tatása terén, s újszerű szemlélet­­mód körvonalait vázolja fel a vak személyiség pszichológiai szemlé­letére, továbbá a vakok gyógy­pedagógiájára vonatkozóan. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 13 > 1О r1 bd> Z DR. PÁLHEGYI FERENC FORMAÉSZLELÉS TAPINTÁSSAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom