Pálhegyi Ferenc: Gyermekek frusztrációs próbája - Pszichológia a gyakorlatban 30. (Budapest, 1976)

PÁLHEGYI FERENC GYERMEKEK FRUSZTRÁCIŐS PRÓBÁJA (Pszichológia a gyakorlatban 30.) A szerző S. Rosenzweig amerikai pszichológus által kidolgozott fruszt­­rációs próba gyermek változatát, il­letve annak a közelmúltban elkészült magyar megfelelőjét teszi közzé. E próba, a PFT — Picture Frustration Study —- 24 képből áll. Az egyes képeken két (olykor több) személy látható, s a bal oldalon álló a jobb oldalon állónak olyan kijelentést tesz, amely azt kínosan érinti. A helyzet tehát drámai, szociálisan terheléses, s ezért a vizsgált személy válasza jellemző lesz viselkedésének irányára, jellegére. Az egyes képekre adott válaszok feldolgozásával fontos tájé­koztatást kapunk a személyiség típu­sára, pillanatnyi állapotára, esetleges elváltozásaira vonatkozóan — ezért pszichológusok, orvosok, pedagógu­sok, a pályaválasztási tanácsadók szak­emberei haszonnal alkalmazhatják munkájukban e nemzetközileg elter­jedt próbát. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST iб tr* bd> Z PSZICHOLÓGIA PÁLHEGYI FERENC GYERMEKEK FRUSZTRÁCIŐS PRÓBÁJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom