Palotás László: Általános anyagismeret - Mérnöki szerkezetek anyagtana 1. (Budapest, 1979)

MÉRNÖKI SZERKEZETEK ANYAGTANA 1. ÁLTALÁNOS ANYAGISMERET PALOTÁS LÁSZLÓ A háromkötetes mű célja, hogy a fejlődés tükrében, a gyakorlati igényeknek megfelelően mutassa be a mér­nöki szerkezetek anyagainak jellemző tulajdonságait. Az első kötet az általános anyagismeret tárgykörét öleli fel. Első része áttekinti az anyagtani alapismere­teket, az anyag gyakorlati és elméleti fejlődését, felépí­tését és szerkezetét. A második rész a szerkezeti anyagok kémiai, fizikai és mechanikai tulajdonságait tárgyalja, részletesen közölve a Nemzetközi Mértékrendszert (Sí). Foglalkozik a szakembereket érdeklő fizikai jellemzőkkel, a szerkezetek vizsgálatának, értékelésé­nek módjával, gyakorlati értékeivel. A harmadik rész alaposan ismerteti a szerkezeti anyagok mechanikai jellemzőit. Megfelelő tájékoztató adatokkal áll az olvasó rendelkezésére. Kitér a tulajdonságok vizsgá­latának, mechanikai és matematikai értékelésének, minősítésének módszereire is. A részletesebb tájékozódást 369 ábra, 57 táblázat, 165 irodalmi hivatkozás, valamint a fontosabb szabvá­nyok és előírások jegyzéke könnyíti meg. A háromkötetes mű sajtó alatt levő második kötete a szerkezetek faanyagait, az építési kőanyagokat, az acél- és egyéb — az építőiparban fontos — fémanyago­kat, valamint kötőanyagokat ismerteti. Az előkészítés alatt álló harmadik kötet a beton, a habarcs, a kerámia, a műanyag és a szálas anyagok témakörét dolgozza fel. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom