Palotás László: Fa, kő, fém, kötőanyagok - Mérnöki szerkezetek anyagtana 2. (Budapest, 1979)

MÉRNÖKI SZERKEZETEK ANYAGTANA 2. FA-KŐ - FÉM - KÖTŐANYAGOK PALOTÁS LÁSZLÓ A háromkötetes mű célja, hogy a fejlődés tükrében, a gyakorlati igényeknek megfelelően mutassa be a mér­nöki szerkezetek anyagainak jellemző tulajdonságait. A 2. kötetben a szerző két munkatársával a címben megadott témaköröket ismerteti nagy szakmai felké­szültséggel. A IV. rész a szerkezetek faanyagaival és a fát helyettesítő anyagokkal foglalkozik. Az V. rész az építési kötőanyagokat, a VI. rész az acélt és az egyéb — az építőipar szempontjából fontos — fémanyagokat ismerteti. A VII. rész a mai kötőanyagok alkalmazásra kerülő fajtáit, az előállítás általános elveit, fejlődését, jellemző tulajdonságait, korszerű vizsgálati és értékelési módszereit tárgyalja. Az előkészületben levő 3. kötetben a szerzők (Palotás László és Balázs György) a beton, a könnyűbeton, a habarcs, a kerámia, a műanyag és a szálerősítésű anya­gok témakörét dolgozzák fel. AKADÉMIAI KIADÓ . BU DAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom