Persius Flaccus, Aulus: Saturae - Görög és latin írók 6. (Budapest, 1961)

PERSIUS SZATÍRÁI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST AULUS PERSIUS FLACCUS SZATÍRÁI Latinul és magyarul Fordította és a jegyzeteket irta Muraközy Gyula A bevezető tanulmányt írta Horváth István Károly Görög és latin írók 6. Először jelenik meg a mai olvasó számára is élvezhető fordításban Aulus Persius Flaccus, a fiatalon elhalt nagy tehetségű római szatíraíró életműve. Az író, aki a római császárkorban i. sz. 34—62-ig élt, rendkívül tömör, az egyes részletekben ma is meglepően újszerűnek ható szatíráiban finom gúnnyal bírálja a kor fonákságait, ferde irodalmi ízlését, a babonát, pénz­­hajhászást. Félrevonulva, viszonyla­gos nyugalomban szemlélte a rohanó, nyüzsgő kort, amelynek lázával szem­beállította a sztoikus élet eszményei­ben hivő, belső békére törekvő, ki­egyensúlyozott lélek nyugalmát. De még azokban a szatíráiban is, ahol szellemes gondolatmenettel ezeket az eszményeit fejti ki, az elmélkedéseket hol egy tömören és elevenen megraga­dott iskolai jelenet, hol egy nyugalmat kereső és érzékeny ember szemével megfigyelt tájkép tarkítja. Bár az idő, a korai halál nem engedte meg, hogy sokat csiszolgatott életművét kiérlelje, bizonyos mértékben éppen képeinek fiatalos kuszasága; zsúfoltsága, az őszinte emberi eszményekbe, kapcsola­tokba vetett fiatalos bizalom ereje ad művének sajátos bájt, vonzóerőt s — úgy érezzük — modernséget. A művet a fordító, Muraközy Gyula gondos jegyzetei kísérik. Az előszóban Horváth István Károly hitelesen meg­rajzolt képet ad Persius művészeté­ről, koráról és hozzásegíti a mai olva­sót a római költő szatíráinak teljesebb megértéséhez és élvezetéhez. AKADÉMIAI KIAD 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom