Pethes Nóra - Vilcsek Andrea (szerk.): Babits Mihály levelezése V. 1912-1914 - Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés 5. (Budapest, 2007)

*Г^ >£? Шъ ТЕЗД« g I» ~ »AW ^ ЩШШ£в5$£« I £/ Щ^Ш Щ ^М Щ*Щ . |ШйЛ#®*здШ'. ? *Ф- й '¥U Ü * . '■' ‘V . > *■ -■• •:.- ■* *• -Х-ж- .- .-л.«-Л*.; **«?'. С‘ -- т 1í^4 tV--»' ______^_______________________________________:__________________________________________________________________________________ Ц KlJvfy <^у я j 4щ^ /*тг^ '. *5^ !/•{:' 1ал~~ _£Л <*•*,$ <ъС*>УН вЛ'-' / f . i i ’ ., j|^||Í||S||fe ' f tzt-sii ШШ! / , \ * ' ' H*je**i~ - «Mjl f3ÉÉÍ& ^ -fw* ~JuM- ás^^te Щ|й V^ VX^y 7* I :3jgi 1<Гп ~ ^ '■ъЬгъЛ*' n^. I M^kl: fcjtf vvt-/v*^ ^iji^ü lL %:'N-.^fe I Клк/*0*А Щ Ш r^, Ш Ш ..............._ ;: ;йгс-ЙЙ I |k Andrea: ezéseV. 1912- >;•■ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom