Pethő Bertalan: Technikai javaslatok pszichológiai tesztek alkotására és a vizsgálatok lefolytatására - Pszichológia a gyakorlatban 26. (Budapest, 1974)

Л GYAKORLATBAN PETHÖ BERTALAN TECHNIKAI JAVASLATOK PSZICHOLÓGIAI TESZTEK ALKOTÁSÁRA ÉS A VIZSGÁL ÁTOK LEFOLYTATÁSÁRA (Pszichológia a gyakorlatban 26.) A pszichológiai tesztek iránti érdek­lődés világszerte növekszik, és egyre több tesztvizsgálat kerül bevezetésre. Az elmúlt másfél évtizedben Magyaror­szágon is mind behatóbban foglalkoz­nak tesztvizsgálatokkal. A legismer­tebb külföldi tesztek mellett itthon is dolgoztak ki új teszteket. Ezzel a kedvező fejlődéssel szemben viszont nagy elmaradás tapasztalható a tesz­tek tudománylogikai és módszertani megalapozása terén. A szerző külföldi kutatási eredmények felhasználásával és továbbfejlesztésével ad vezérfona­lat a tesztek tudománylogikailag he­lyes és módszertanilag pontos kivite­lezéséhez. A „Technikai javaslatod­ban megtalálhatók azok a szempontok is, amelyeket új tesztek kidolgozása vagy külföldi tesztek magyar adap­tálása során figyelembe kell venni. A könyv az általános pszichológia és az alkalmazott pszichológia területén tesztekkel dolgozók számára hasznos elsősorban, de fontos lehet azok szá­mára is, akik más területen dolgoznak kísérletes módszerekkel. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST fá\0) PETHŐ BERTALAN TECHNIKAI JAVASLATOK PSZICHOLÓGIAI TESZTEK ALKOTÁSÁRA ÉS A VIZSGÁLATOK LEFOLYTATÁSÁRA

Next

/
Oldalképek
Tartalom