Preisich Gábor: Walter Gropius - Architektúra (Budapest, 1972)

PREISICH GÁBOR Walter Gropius Az utolsó fél évszázadban világszerte elterjedt modern építészet alig kép­zelhető el nagy mesterének, Walter Gropiusnak, a világhírű bau hau s megalapítójának alakja nélkül. Építé­szeti munkásságának hatása máig sem csökkent, tanításai ma is korszerűek. A monográfia nem csupán a mester életéről és építészeti tevékenységéről ad számot; ismerteti Gropius nagy értékű építészetelméleti munkásságát, foglalkozik a bauhaus történe­tével, nevelési módszereivel is. A könyv illusztrációi nagy részben az 1969-ben elhunyt mester által a ma­gyar kiadvány számára küldött ere­deti fényképanyag alapján készültek. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom