Rácz István: A paraszti migráció és politikai megítélése Magyarországon 1849-1914 - Agrártörténeti tanulmányok 8. (Budapest, 1980)

Rácz István A paraszti migráció és politikai megítélése Magyarországon (1849-1914) Agrártörténeti tanulmányok 8. Magyarországon 1849 és 1914 között tömeges méreteket öltött a népesség vándorlása. Időlegesen vagy véglegesen kimozdította eredeti lakhelyéről az ország akkori népességének közel egyötödét. A nagy népességáramlás részesei elsősorban parasz­tok voltak, de érintett más társadalmi osztályokat és rétegeket is. A szerző sokrétű forrásanyag alap­ján foglalja egységbe e széles ívelésű migráció össze­tevőit és jellegzetes vonásait. Részletesebben két fő formát elemez: a belső vándorlást és a kivándor­lást, mely utóbbi nagyobb hangsúlyt kap. Az okok feltárása és a jelenség regisztrálása mellett kormeg­határozó tényezőként vizsgálja a népesség mozgá­sának gazdasági és politikai hatását is. Felvázolja a kapitalizmus korabeli népességáramlás feudális előtörténetét, s ebből kiindulva tárgyalja a tőkés korszakban egyre szélesebben áradó migrációs fo­lyamatot. Akadémiai Kiadó, Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom