Radnót Magda: A szembetegségek atlasza 1. - A szembetegségek atlasza 1. (Budapest, 1963)

DR. RADNÓT MAGDA A SZEMBETEGSÉGEK ATLASZA Radnót Magda professzor e két­kötetes munkája a nemzetközi szak­körökben nem szokványos elismerést kiváltott orosz nyelvű kiadás után szinte egyidejűleg jelenik meg magyar, angol, francia és német nyelvű válto­zatában is. A mű első kötete a szemhéj, a kötő­hártya, a szaruhártya, az ínhártya és a szivárványhártya betegségeivel fog­lalkozik, a második kötet pedig az uvea egy része, a lencse és üvegtest betegségeit, továbbá a glaukómát, a látóideg és ideghártya, valamint az orbita, a könnyszervek és külső szemizmok betegségeit öleli fel. Mind­ezeket a megbetegedéseket a szerző vezetése alatt álló budapesti I. sz. Szemészeti Klinika gazdag anyagából válogatott, 181 táblán elhelyezett 656 többszínnyomású és 40 egyszínű, ki­válóan reprodukált felvétel, ill. ábra szemlélteti. Az anatómiai bevezetőt is magába foglaló mű mindegyik táblája szöveg­oldallal párosul, amely tömör, de vilá­gos megfogalmazásban nyújtja a fel­vételek megértéséhez és értékeléséhez szükséges ismereteket. A szerző mind az ábraanyag össze­állításában, mind a magyarázatok megszövegezésében elsősorban a didak­tikai és gyakorlati követelményeket juttatta érvényre: ábra és szöveg összevetésével az olvasó plasztikus, maradandó képet kap, mely a pontos diagnózis megállapításához nem csu­pán a szemész, de más orvosok szá­mára is nélkülözhetetlen, hiszen isme­retes, hogy a szembetegség számos általános betegség felismerésére nyújt lehetőséget. A hézagpótló művet a kiadó abban a meggyőződésben adja közre, hogy az a szemészetet oktatók, az orvostan­hallgatók, az általános és szakorvosok, egész orvostársadalmunk komoly nye­resége lesz. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom