Ránki György - Hajdu Tibor - Tilkovszky Loránt (szerk.): Magyarország története 8/2. 1918-1919, 1919-1945 - Magyarország története, Tíz kötetben 8/2. (Budapest, 1984)

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1918- 1919 1919- 1945 A sorozat e S. kötete ellentétes korszako­kat foglal egybe; az l9lS I9l9. évi forra­dalmak és a rájuk következő 25 éves ellell­­forradalmi rendszer történetét vetíti elénk. Különösen újszerűnk, még a szakember szá­mába is, az első világháborút követően kiala­kult helyzetet, a forradalmak sokrétű prob­lematikáját, valamint az ellenforradalmi rendszer keletkezését és jellegét, a korszak gazdasági, társadalmi és kulturális viszo nyait, politikai ideológiáit bemutató részek. ISBN 963 05 3322 7 (Sorozatiicim) ISBN 963 05 3323 5 (8. kötél) ISBN 963 05 3325 1 (8/2. kötet) AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom