Ránki György: Molnár Erik - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1971)

RÁNKI GYÖRGY MOLNÁR ERIK (1894 — 1966) Ez a tanulmány rövid áttekin­tést ad a marxista társadalomtudo­mány egyik első nagy képviselőjé­nek életéről, pályafutásáról. Elemzi Molnár Erik munkásságát, törté­nelmi, filozófiai, közgazdasági írá­sait, a felszabadulás előtt megjelent tanulmányait csakúgy, mint a fel­­szabadulás után írt monográfiáit. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom