Reményi Lajos: Külkereskedelempolitika Magyarországon 1919-1924 - Gazdaságtörténeti értekezések 5. (Budapest, 1969)

REMÉNYI LAJOS KÜLKERESKEDELEMPOLITIKA MAGYARORSZÁGON 1919—1924 AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST REMÉNYI LAJOS KÜLKERESKEDELEM­POLITIKA MAGYARORSZÁGON 1919—1924 Gazdaságtörténeti értekezések 5. A monográfia a Magyar Tanácsköz­társaság megdöntése után hatalomra jutott ellenforradalmi rezsim első 5 esztendejének ellentmondásokkal telí­tett gazdaságpolitikai, közelebbről külkereskedelempolitikai célkitűzései­vel és e célkitűzések megvalósítására irányuló tevékenységével foglalkozik. Vázolja e célkitűzések politikai, társadalmi, gazdasági forrásait, azokat az új belső és külső körüléményeket, amelyek e célkitűzések megvalósítását segítették, illetőleg hátráltatták. Be­mutatja, hogyan próbálkozott a rezsim beilleszkedni a restaurált kapi­talizmus viszonyai között a világ­háború utáni nemzetközi munkameg­osztásba, és mit ért el e tekintetben. A mű részletesen foglalkozik az ellenforradalmi rezsim első 5 évének külkereskedelmi diplomáciájával, is­merteti a legfontosabb kereskedelmi tárgyalásokat, egyezményeket, ezek pozitív és negaív vonatkozásait. Ezek során foglalkozik azokkal a súlyos kül­­kereskedelcmpol itikai ellentétekkel, amelyek a magyar uralkodóosztályon belül érvényesültek, és nagy mérték­ben gátolták az ország érdekeinek leg­inkább megfelelő gazdaságpolitika kialakítását és realizálását. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom