Révai József: Ifjúkori írások, 1917-1919 - Irodalom - szocializmus (Budapest, 1981)

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Révai József Ifjúkori írások (1917—1919) Sajtó alá rendezte F. Majlát Auguszta és Agárdi Péter (I roda lom —Szocializm us) A fiatal Révai József a szocialista forradalom, a modern irodalmiság magyarországi kibonta­kozásának sok vonatkozásban tipikus egyéni­sége. Ez a könyv fiatalkori munkáinak, 1917 és 1919 között született írásainak teljességre törekvő gyűjteménye. Révai pályája a forra­dalmas években indult. Első írásai Kassák Lajos MA című avantgardista folyóiratában, egy versantológiában és több szocialista-kom­munista lapban — Internationale, Vörös Új­ság — jelentek meg. Tehetsége, társadalmi, ideológiai és irodalmi érzékenysége számos műfajban mutatkozott meg. Révai munkásságáról ma is élénk viták foly­nak. Életműve nemzeti önismeretünk, szocia­lista közelmúltunk számos kérdésével fonódik össze, és korszakos történelmi tanulságokat hordoz. Akadémiai Kiadó, Budapest Révai Jóssef Ifjúkori írások (1917—1919) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom