Riesz Frigyes - Császár Ákos (szerk.): Riesz Frigyes összegyűjtött munkái 2. - Riesz Frigyes összegyűjtött munkái 2. (Budapest, 1960)

^Qiesz Frigyes (1880 — 1956) nemcsak a magyar matematiku­sok között egyike a legkiválób­baknak, hanem világszerte a ma­tematikai analízis kiemelkedő mesterei között tartják számon. Munkássága egész tudományágak­nak vált kiindulópontjává, s az általa művelt tárgykörök mind­egyikét alapvető, a további fejlő­dés irányát hosszú időre megszabó eredményekkel gazdagította. E kétkötetes gyűjteményt Riesz Frigyes rövid életrajza és munkái­nak jegyzéke nyitja meg. Ezeket követi tárgykörök szerinti cso­portosításban a szerző valameny­­nyi, különböző tudományos folyó­iratokban megjelent dolgozata, köztük egy 1913-ban megjelent könyvének teljes szövege is. A kiadvány mindegyik dolgo­zat szövegét az eredeti megjelenés nyelvén (magyar, francia, német, angol, olasz) fakszimilében közli, a függelékben pedig megtalálható valamennyi csak magyar nyelven megjelent munkának francia nyelvű fordítása; így a külföldi matematikusok számára az utóbbi dolgozatok most válnak először hozzáférhetővé. Ugyancsak a füg­gelékben szerepel Radó Tibornak az a dolgozata, amely először közli a konform leképezés alap­tételének Riesz Frigyestől és Fejér Lipóttól származó, a szerzők által nem közölt, és ma már klasz­­szikussá vált bizonyítási eljárását. * ~^~'rédéric Riesz n’est pás seule­­ment l’une des figures les plus éminentes des mathématiques hongroises, mais il est encore considéré comme Tun des plus illustres maitres de l’analyse mathématique dans le monde. Ses oeuvres donnerent naissance ä plusieurs spécialités nouvelles des mathématiques, et il appor­ta ä l’enrichissement de chaque sujet qu’il avait cultivé des résul­­tats fondamentaux, en imprimant une direction nouvelle au déve­­loppement ultérieur pour une longue période. Pour commencer, ce recueil de deux volumes publie unc notice biographique sur Frederic Riesz et une liste de ses travaux scien­­tifiques, qui sont suivies de tous ses articles, dans un classement méthodique, parus dans diffé­­rentes revues scientifiques, le texte complet d’un livre datant de 1913 у compris.

Next

/
Oldalképek
Tartalom