Rózsa György: Budapest régi látképei 1493-1800 - Monumenta historica Budapestinensia 2. (Budapest, 1963)

1 ■ - : ■ Z - A Щ i КfL У ? J i RÓZSA GYÖRGY J ■' ■S­BUDAPEST RÉGI LÁTKÉPEI (1493-1800) ЩЯ (Monumenta Historica H| Budapest inensia II) E mű a magyar főváros F , 1493—1800 közötti időszakból "b származó, művészi igénnyel ké­szült ábrázolásainak (vedutái­­nak) első teljes feldolgozása. A török elleni harcok iránt Eu­­rópa-szerte megnyilvánuló nagy érdeklődés kielégítésére a XVI. és XVII. században német, olasz, francia, angol és spanyol nyel-I ven jelentek meg magyar vo­natkozású könyvek és röpla­pok, melyek illusztrációs anya­gában gyakran szerepelnek lát­­iji£ képek és ostrom-ábrázolások Budáról, Óbudáról, Pestről. A pontos keletkezési hely és idő ЩМ meghatározása lehetővé teszi a sokszorosító grafikus eljárások Ши. különféle fajtáival készült lát­képek, fa- és rézmetszetek, réz­karcok nagy tömegében való i eligazodást; ezzel a magyar fő­város története forrásanyagá­­nak fontos csoportja válik hoz- ЩШ záfórhctővé. A kötet, melyhez a kül­­földi olvasó kielégítésére német PJ* nyelvű összefoglaló és ábra­jegyzék járul, nemcsak a tör­ténészek és a Budapest múltja Ж iránt érdeklődő közönség figyel­mére tarthat számot. Fel fogja Щ kelteni a grafika történetével és gyűjtésével foglalkozó szakem­berek, valamint a műbarátok érdeklődését is. Ш > AKADÉMIAI KIADÓ I 11U D A I’ EST

Next

/
Oldalképek
Tartalom