Sándi Ottó: A keveréktakarmánygyártás néhány közgazdasági kérdése - Közgazdasági értekezések 7. (Budapest, 1965)

Sándi Ottó A KEVERÉKTAKARMÁNY ­­GYÁRTÁS NÉHÁNY KÖZGAZDASÁGI KÉRDÉSE Közgazdasági értekezések 7. Sándi Ottó könyve közgazdasági szemszögből elemzi az előnyei miatt világszerte rohamosan terjedő ke­veréktakarmányozást, illetőleg a gyártás folyamán felmerülő prob­lémákat. Áttekintést nyújt a ke­veréktakarmánygyártás jelenlegi helyzetéről, rámutat a szállítási igények csökkentési lehetőségeire, tervezési, üzemi és termelőszövet­kezeti szinten részletezi a gazdasá­gossági követelményeket, és is­merteti a keveréktakarmánygyár­tással kapcsolatos beruházások el­lenőrzésének leghatékonyabb vizs­gálati módszereit. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 1 SÄNDI OTTÓ к11ПНкПк111>П\Ь -Ц lip GYÁRTÁS fi : ^ NÉHÁNY ЩИ KÖZGAZDASÁGI i |p|Íl KÉRDÉSE ЯРМ _ '.■*.’** AKADÉMIAI '»Г«"»* •'•'■vs kiadó 1Ш1ШШШЯЯШШ

Next

/
Oldalképek
Tartalom