Semjakin, F. N.: A gondolkodás és a beszéd - Pszichológia a gyakorlatban 4. (Budapest, 1965)

P. N. Semjakin A GONDOLKODÁS ÉS A BESZÉD (Pszichológia a gyakorlatban 4.) A pszichológiai érdeklődés előteré­ben áll a gondolkodás és a beszéd kapcsolatának vizsgálata. Erről a területről ad értékes áttekintést F. N. Semjakin, a moszkvai Pszi­chológiai Intézet gondolkodás és beszéd vizsgálatával foglalkozó laboratóriumának vezetője. Köte­tében beszámol a laboratórium kutatási eredményeiről, és ezeket egybeveti a nemzetközi tapaszta­latokkal. Meggyőzően bizonyítja, hogy mechanikus elvek nem alkal­masak olyan bonyolult kérdés tisztázására, mint a gondolkodás és a beszéd összefüggése. A szerző a modern tudomány fogalmaival (pl. információ-átdolgozás, infor­máció-növekedés), az egész problé­ma új szempontú megközelítésével segít hozzá a megoldáshoz. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST i0 tö > Z /a//I /z_JL F. N. SEMJAKIN A GONDOLKODÁS ÉS A BESZÉD

Next

/
Oldalképek
Tartalom