Shmilliár Manó (szerk.): A cukorrépa termesztése - A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata (Budapest, 1965)

A CUKORRÉPA TERMESZTÉSE Szerkesztette SHMILLIÁR MANÓ A mű szerzői ismertetik a cukor­répa származását, a répatermesztés, a cukorgyártás, a cukoripar történetét. Részletesen elemzik a cukorrépa gaz­dasági értékét, elterjedését, megadják növénytani jellemzését, kémiai össze­tételét, éghajlati és talajigényót. E hézagpótló mű nemcsak a cukor­répa monográfiája, hanem a cukor­­répatermesztés kézikönyve is. A szerzők tárgyalják a cukorrépa­mag termesztésével, a hibrid cukor­­répamag-termesztés új módszereivel, a cukorrépamag tisztításával, tárolá­sával, minőségvizsgálatával és vető­mag-normáival összefüggő kérdéseket. Összefoglalják a cukorrépa betegsé­geit, kártevőit, és végül foglalkoznak a cukorrépa ipari feldolgozásával, a répafej és a feldolgozáskor keletkezett melléktermékek takarmányértékével. A tudományos munkát végző és a gyakorlati szakemberek számára egy­aránt hasznos kötet ismerteti a nö­vényvédelem és a cukorrépa-betaka­rítás, valamint a hibrid vetőmagter­mesztés új eljárásait is. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom