Siklós Tivadar (szerk.): A vas- és acélgyártás helyzete, várható fejlődése és kutatási-fejlesztési irányai I. - A szilárdtestkutatás újabb eredményei 19. (Budapest, 1988)

19 A szilárdtestkutatás újabb eredményei Fejlesztési forrás hiánya miatt a magyar vaskohóipar nem képes a gyártás teljes vertikumában olyan feltételeket teremteni, amelyek szükségesek lennének az ipar (elsősorban a gépipar) számára megfelelő minőségű termékek gyártásához. Ezért különös figyelmet érdemelnek vaskohá­szati üzemeink olyan kutatási és kísérleti eredményei, amelyek a kedvezőtlen mű­szaki adottságok ellenére is minőségi javu­lást hozhatnak (és hoznak) az ipar kiszol­gálásában. E kötet — miután felvázolja vaskohászatunk fontosabb fejlesztési fel­adatait — helyzetképet ad a mai diósgyőri, dunaújvárosi és ózdi acélgyártás techno­lógiai lehetőségeiről, a bevezetett üstmetal­lurgiai megoldásokról és a velük elért minőségjavulásról. Olvashatunk kis szén­tartalmú saválló acélok, hidegen jól ala­kítható csavaracélok, növelt folyáshatárú

Next

/
Oldalképek
Tartalom