Soó Rezső: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 2. - A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 2. (Budapest, 1966)

SOÓ REZSŐ A MAGYAR FLÓRA ÉS VEGETÁCIÓ RENDSZERTANI­­NÖVÉNYFÖLDRAJZI KÉZIKÖNYVE II. Soó Rezső kétszeres Kossuth-díjas akadémikus modem, kritikai rend­szerben foglalja össze a magyar flóra kutatásának több évszázados ered­ményeit és a magyar növénytakaró korszerű feltárásának adatait. Az öt kötetre tervezett kézikönyv 1964-ben megjelent első kötete az általános részeket, Magyarország nö­vényföldrajzát és növénytársulásai­nak áttekintését, továbbá a Bryo­­phyta, Pteridophyta és Gymno­­spermae fajainak tárgyalását tartal­mazta. A most megjelenő második kötet a kétszikűek (Dicotyledonopsida) első 18 rendjéhez tartozó több mint hétszáz hazai faj, valamint a kultúr- és dísznövények leírását foglalja ma­gában. (A szerző rendszerében főbb rendek pl. Ranales, Rosales, Myrta­les, Terebinthales, Cornales, Rubiales, Malvales, Geraniales, Euphorbiales stb.) A mű az egész mai botanikai irodalomban a legrészletesebb mikro­­szisztematikai-növénycönológiai fló­ramű. Minden fajnál közli a szino­­nimokat, cytotaxonómiai, biológiai, chorológiai és synökológiai adatokat és felsorolja mindazon növénytársu­lásokat, amelyben a szóban forgó faj Magyarországon él. A harmadik kötet a további két­szikűeket, a negyedik az egyszikűe­ket, az ötödik a pótlásokat és a név­mutatókat fogja tartalmazni. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom