Soó Rezső: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 6. - A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 6. (Budapest, 1980)

SOÓ REZSŐ A MAGYAR FLÓRA ÉS VEGETÁCIÓ RENDSZERTANI­­NÖVÉNYFÖLDRAJZI KÉZIKÖNYVE VI. kötet Másfél évtized alatt immár elkészült a pannon flóra és vegetáció hatalmas szintézise, Soó Rezső kétszeres Kossuth­­díjas akadémikus életműve. így — ke­véssel a szerző elhunyta előtt — e nagyszabású alkotás lezárult. A rész­letes mutatókat — Priszter Szaniszló összeállításában — a sajtó alatt levő hetedik (záró-) kötet tartalmazza majd. E hatodik kötet két részre tagolódik. Első része az 1971 —1977 közötti évek florisztikai, nómenklatúrái és cönológiai adatainak kritikai feldolgozása, pótlá­sok formájában. Külön fejezetben talál­juk a szerkesztő összeállításában — fel­használva részben a szerző hagyatékát is — az utóbbi két év anyagát, valamint a magyarországi exsiccatumok összes ide vonatkozó adatát. A második rész az eredetileg nem tervezett áttekintő összefoglalás, a „Conspectus”. Ez a teljes sorozatnak tömör, code-szerű szintézise, amely mind a hat kötet legfontosabb informá­cióit tartalmazza. A Magyarországon élő kb. 2200 haraszt, nyitva- és zárva­termő faj rendszertani, nómenklatúrái, elterjedési, synökológiai és cönológiai adatait sorolja fel, tömör rövidítéseket használva, úgyhogy egy-egy fajra átlag 3 — 4 sor jut. Új benne, hogy a pannon flóratartomány területén belül minden taxonnak a szomszédos állambeli elő­fordulását is feltünteti, a csak ott termő alfajok adataival együtt. A zsebkönyvként is jól használható Conspectus latin nyelven készült, és - a külföld számára — angol nyelvű bevezetővel önálló kötetben is megjele­nik. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom