Soós László: A melanorezinit kőszénkémiai és szénkőzettani vizsgálata - Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat 2. (Budapest, 1964)

A MELANOREZINIT KŐSZÉNKÉMIAI ES SZÉNKŐZETTANI VIZSGÁLATA Fajsúly alapján történő elvá­lasztással a perecesbányai xilit­­ből a szerző kipreparálta a mio­cén-kori barnakőszenek egyik jellegzetes elegyrészét, a mela­­norezinitet, és kémiai vizsgálata alapján megállapította, hogy a melanorezinit nem valódi gyanta, hanem bizonyos floba­­fénszármazék. Kimutatta, hogy a fosszilis gyanták fajsúlya 1,2 alatt, hidrogéntartalma pedig 50—60 atom% felett van, és hogy szerves oldószerekben nagy részük többé-kevésbé oldható. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom