Spira György: Petőfi napja - Sorsdöntő történelmi napok 1. (Budapest, 1975)

SPIRA GYÖRGY PETŐFI NAPJA Hogyan ragadják meg az első kínálkozó alkal­mat forradalmi céljaik elérésére a márciusi fia­talok, s hogyan tartják vissza magukat elérhetet­len célok hajhászásától; hogyan igyekeznek ke­resztezni törekvéseiket a hatalom birtokosai, s végül hogyan hajolnak meg előttük mégis; hogyan próbálják őket a maguk szekerébe fogni a liberális nemesi ellenzék képviselői, s hogyan lesznek azután ők maguk is a forradalmi moz­galom szekértolóivá; hogyan szegülnek szembe a forradalommal a pesti polgárság egyes csoport­jai, s hogyan szánják el magukat utóbb a kény­szeredett pálfordulásra; hogyan tör fel a pesti tömegekből Petőfiék színre léptekor a forradalmi lelkesedés, s hogyan vegyülnek bele ebbe a meg­fontolást nem ismerő ösztönösség elemei is: erről fest színes és élményszerű képet 1848 március 15-ének e minden korábbinál alaposabb és hívebb rajza. Akadémiai Kiadó • Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom