Szabó Gábor: A mezőgazdasági termőföld gazdasági értékelése - Közgazdasági értekezések 21. (Budapest, 1975)

SZABÓ GÁBOR НБг A MEZŐGAZDASÁGI 1 TERMŐFÖLD 1 GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Щ j| шшш *!*!*!***^л%*Х,Х*Х*!,Х'Х,1,!,2,!,!*!,***л%*«*!*»*»*Х,Х,М*УЛ*!***#' т^тшттштшш szabó GABOR A MEZŐGAZDASÁGI TERMŐFÖLD GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE (Közgazdasági értekezések 21.) A mezőgazdasági földterületek gazda­sági értékelése szorosan kapcsolódik napjaink egyik időszerű problémájához, a természeti erőforrások védelméhez és optimális felhasználásához. A szerző könyvében meggyőzően bizonyítja, hogy szocialista termelési viszonyok között a mezőgazdaság legfontosabb termelési eszközének gazdasági értékelése, földadó­kivetési, eszközigényességi számítási fel­adatok jobb megoldását, valamint a mezőgazdaságból kivont földterületek megalapozott kompenzációját segítheti elő. A tanulmány a hasonló témakörű írások rendszerezésével, kritikai elem­zésével és önálló javaslatok tételével nyújt újszerű ismereteket. A kötet elsősorban a környezet-gazda­ságtannal foglalkozó elméleti és gyakor­lati közgazdászokhoz, az agrárgazdaság­tan és a politikai gazdaságtan művelői­hez szól. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom