Szabó Imre: A jog és elmélete - Jogtudományi értekezések (Budapest, 1978)

Szabó Imre A JOG ÉS ELMÉLETE A könyv hét fejezetéből három közvetlenül a joggal, annak fogalmával, alapvető eszméivel és társadalmi hatékony­ságával foglalkozik. A további négy elsősorban a jogel­méletet tárgyalja, ezen belül is a szocialista jogössze­­hasonlítást, elemzi továbbá a jogelméletnek mint tudo­mánynak a viszonyát különböző más jogtudományok­hoz, illetve részjogtudományokhoz. így szól a jog belső struktúrájáról, a jogelméletnek a jogfilozófiához és a jog­szociológiához, végül pedig a jogelméletnek a tételes jogok tudományaihoz való viszonyáról. A könyvben összekapcsolódnak a jogról és általános tudományáról, a jogelméletről mondottak, hogy ezzel hozzájáruljanak egy teljesebb kép kialakításához a jogról mint társa­dalmi jelenségről. Ш AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom