Szabolcsi Bence - Bartha Dénes (szerk.): Haydn emlékére - Zenetudományi tanulmányok 8. (Budapest, 1960)

I v ' Megjelent az Akadémiai Kiadónál HAYDN MŰVEI az Országos Széchényi Könyvtár zenei gyűjteményében Szerkesztették VÉCSEY JENŐ és munkatársai Magyar nyelven 1959 — 110 szövegoldal 48 tábla Selyem-kötésben 70, — Ft Megjelent német nyelvű kia­dásban is r HORÁNYI MÁTYÁS ÉSZTERHÄZI VIGASSÁGOK Magyar nyelven 1959 - 270 oldal - 82, rész­ben színes ábra Selyem-kötésben 140, — Ft Megjelent német nyelvű kia­dásban is J. HAYDN Fisz-moll szimfónia (No. 45) (Búcsúszimfónia ) Az Országos Széchényi Könyv­tár eredeti Haydn-kéziratának fakszimile-kiadása Angol és német nyelvű bevezetővel 1959 64 oldal, ebből 57 of­szetnyomással készült fakszi­­mile-tábl a Eélvászon-kötésben 320,— Ft Félbőr-kötcsben 400, — Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom